Lokalizacja

Witam

Adres

Czapielsk,
ul. Fiołkowa 61,
83-050 Kolbudy
powiat gdański,
woj. pomorskie

Telefon

+48 606 769 538

Przygotowanie inwestycji

DOKUMENTY I KONCEPCJE
 

- wykonanie mapy do celów projektowych,
– badania geotechniczne gruntu,
– uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych,
– decyzje środowiskowe, zgody na wycinkę drzew,
– opracowanie kosztorysów (ślepe i inwestorskie),
– pomoc w kredytowaniu inwestycji,
– analiza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji wz,
– uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
– koncepcje architektoniczno-budowlane,
– koncepcje zagospodarowania działki z zachowaniem warunków technicznych.
 
strona5strona8

'